null
  Loading... Please wait...

Hình Ảnh Bạn Về Chính Mình Cản Trở Quan Hệ Với Người Khác

Hình Ảnh Bạn Về Chính Mình Cản Trở Quan Hệ Với Người Khác

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR76CTM5-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ năm với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 17 tháng năm 1976

Hình Ảnh Bạn Về Chính Mình Cản Trở Quan Hệ Với Người Khác

Có cái gì như là vô thức?

Tiến trình manh mún là trạng thái trí óc phân chia, nó nói có hữu thức và vô thức.

Mỗi người có hình ảnh về chính họ mà họ không biết, không nhận ra. Nguồn gốc của tạo hình ảnh về chính mình là gì?

Bao lâu còn hình ảnh thì sẽ không có hoà bình trên thế gian; sẽ không có yêu thương trên thế gian.

Nếu bạn ở đó với thực tế, liền có chuyển hoá.

Nhận thức chúng ta là hình ảnh, kết luận, ý niệm. Nếu không có tạo hình ảnh thì nhận thức là gì?

Series title: Sự Chuyển Hoá Con Người

Video Duration: 58 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Hình Ảnh Bạn Về Chính Mình Cản Trở Quan Hệ Với Người Khác to your wish list.