null
  Loading... Please wait...

Trí Óc Khoẻ Mạnh là gì?

Trí Óc Khoẻ Mạnh là gì?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ82CNM4-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Thảo Luận thứ tư với Tiến Sĩ Bohm, Hidley & Sheldrake - Ojai, California - 18 tháng Tư 1982

Trí Óc Khoẻ Mạnh là gì?

Q: Chú tâm quan trọng gì?

Chú tâm hàm ý thật nhiều quan tâm, quí mến, yêu thương - không chỉ ‘trí óc chú tâm’, mà là chú tâm với toàn thể con người bạn. Có lẽ bạn đã xây dựng một quan hệ rất sâu sắc, nơi có yêu thương. Tôi có thể bỏ bạn, nhưng bạn có trách nhiệm yêu thương. Không phải với riêng người nào, mà toàn thể nhân loại.

Q: Có chăng điều thánh thiện trong đời?

Suy nghĩ cho rằng nó đã tạo ra điều thánh thiện. Chúng ta có thể ném bỏ nó và hiểu rằng suy nghĩ không có gì thánh thiện? Nếu muốn tìm ra điều thánh thiện tôi phải bắt đầu thật gần và thật gần là tôi.

Tôi có thể thoát khỏi sợ hãi và đau đớn, khổ đau và nản lòng? Khi có tự do tôi có thể đi, có thể leo núi.

Chú tâm là hành động của ý chí? Trong chú tâm trí óc có lặng yên? Tri óc có dừng suy nghĩ? Khi có yên lặng bao la, vĩnh cửu liền có mặt.

Series title: Bản Chất Trí Óc

Video Duration: 55 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Trí Óc Khoẻ Mạnh là gì? to your wish list.