null
  Loading... Please wait...

Gốc của Rối loạn Tâm lý

Gốc của Rối loạn Tâm lý

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ82CNM1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Thảo Luận thứ nhất với Tiến Sĩ Bohm, Hidley & Sheldrake - Ojai, California - 16 tháng Tư 1982

Gốc của Rối loạn Tâm lý

Rối loạn tâm lý là gì và cần thiết gì để thay đổi tâm lý nền tảng?

Hành động vị kỷ không phải là nguồn gốc, khởi đầu của mọi rối loạn? Rối loạn là bản chất của ngã phải không? Các nhà tâm lý có giải quyết vấn đề?

Qui định con người là tranh đấu, đau khổ. Con người đau đớn, trải qua thống khổ, sống rối loạn là tự nhiên ư?

Tôi là xã hội; tôi là thế giới; tôi là kết quả của mọi ảnh hưởng. Và cũng chính hành động cá nhân tôi tạo ra xã hội này. Tôi bị qui định lối ấy. Chúng ta chấp nhận qui định đang sống ư? Không thể thoát qui định sao?

Series title: Bản Chất Trí Óc

Video Duration: 58 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Gốc của Rối loạn Tâm lý to your wish list.