null
  Loading... Please wait...

Đời Sống Thánh Thiện

Đời Sống Thánh Thiện

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR76CTM7-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Trò Chuyện thứ bảy với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 20 tháng năm 1976

Đời Sống Thánh Thiện

Bạn có biết yêu thương ai đó là nghĩa gì chăng?

Bạn có biết yêu thương là gì không? Bạn có cảm giác năng lực bừng nở là yêu thương, chấm dứt đau khổ?

Không có yêu thương con người tự huỷ diệt.

Có tỏ suốt đau khổ - không phải đau khổ của suy nghĩ, mà là đau khổ chung của con người. Và từ tỏ suốt ấy yêu thương đến. Yêu thương là chấm dứt mọi sự sống, chấm dứt mọi cái chết?

Có điều gì thánh thiện, con người không thể chạm, nó vượt khỏi yêu thương? Đó có thể là nguồn gốc của mọi vật.

Thiền định thực sự, thẳm sâu đem đến tỏ suốt.

Series title: Sự Chuyển Hoá Con Người

Video Duration: 57 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Đời Sống Thánh Thiện to your wish list.