null
  Loading... Please wait...

Tôi Có Thể Hoàn Toàn Thay Đổi Tận Gốc?

Tôi Có Thể Hoàn Toàn Thay Đổi Tận Gốc?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR76CTM3-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Trò Chuyện thứ ba với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 17 tháng năm 1976

Tôi Có Thể Hoàn Toàn Thay Đổi Tận Gốc?

Q: Tại sao con người sống lối ấy?

Tại sao con người sống trong khổ sở đáng sợ thế, chấp nhận nó bao thiên niên kỷ? Con người có thể thay đổi tận gốc?

Ai sẽ bảo tôi? Là Max, Lenin, Mao, Giáo hoàng hay tu sĩ địa phương? Uy quyền tồn tại bởi con người vô trật tự. Khi ném bỏ uy quyền tôi liền sáng suốt; khi ném bỏ uy quyền tôi có thêm năng lực.

Đâu là hành động đúng trong đời? Chỉ có thể tìm ra nó khi không có vô trật tự trong tôi. “Tôi” là vô trật tự. Dù “thực” thế nào thì “tôi” cũng là nguồn của vô trật tự. Nó tách rời - phân chia tôi và bạn, chúng ta và họ, đất nước tôi, thượng đế tôi và tôi.
Làm sao tôi không là tôi?

Series title: Sự Chuyển Hoá Con Người

Video Duration: 50 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Tôi Có Thể Hoàn Toàn Thay Đổi Tận Gốc? to your wish list.