null
  Loading... Please wait...

Chúng Ta Có Biết Mình Bị Manh Mún?

Chúng Ta Có Biết Mình Bị Manh Mún?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR76CTM1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Trò Chuyện thứ nhất với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 17 tháng năm 1976

Giới Thiệu - 10 phút

Chúng Ta Có Biết Mình Bị Manh Mún?

Làm sao có thể nhận thức toàn thể đời sống nếu bạn bị manh mún?

Suy nghĩ tạo ra trung tâm.

Khi có hai ước muốn đối nghịch liền có xung đột, và rồi bạn ý thức. Chúng ta có thể nhận biết các mảnh vụn?

Tôi là một mảnh vụn và vì thế tôi tạo thêm mảnh vụn, thêm xung đột, thêm rối loạn, khổ đau. Trung tâm chính là nguồn gốc manh mún?

Khởi đầu manh mún xảy ra khi tôi tìm kiếm an toàn? An toàn trong kiến thức, bị dùng sai, là một tác nhân manh mún?

Tôi có thể thoát khỏi ước muốn được an toàn tâm lý?

Series title: Sự Chuyển Hoá Con Người

Video Duration: 61 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Chúng Ta Có Biết Mình Bị Manh Mún? to your wish list.