null
  Loading... Please wait...

Loại Hình Ảnh Nào Cũng Cản Trở Vẻ Đẹp Của Quan Hệ

Loại Hình Ảnh Nào Cũng Cản Trở Vẻ Đẹp Của Quan Hệ

$9.67 (inc Tax) $8.06 (exc Tax)
Code
BR76CTM6-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Trò Chuyện thứ sáu với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 20 tháng năm 1976

Loại Hình Ảnh Nào Cũng Cản Trở Vẻ Đẹp Của Quan Hệ

Điều gì tạo ra chuyển hóa tận gốc trong toàn bộ nhận thức con người?

Nhận thức tôi là nhận thức thế gian bởi nó đầy sự vật của suy tư: đau khổ, sợ hãi, thú vui, nản lòng, bám víu.

Quan hệ đúng khởi đầu với nhận ra tôi có trách nhiệm với chính tôi.

Phần lớn nhận thức là hình ảnh tự ngã. Kẻ tạo hình ảnh là quá khứ, là người quan sát, cái “tôi” cơ bản là hình ảnh. Khi bạn thấy thế, nó chấm dứt.

Khi không có chuyển động suy nghĩ, tức không tạo hình ảnh, thì điều gì xảy ra? Khi chẳng có gì tạo ra phân chia, thì có cái gì?

Series title: Sự Chuyển Hoá Con Người

Video Duration: 57 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Loại Hình Ảnh Nào Cũng Cản Trở Vẻ Đẹp Của Quan Hệ to your wish list.