null
  Loading... Please wait...

Lối Sống Máy Móc Dẫn Đến Vô Trật Tự

Lối Sống Máy Móc Dẫn Đến Vô Trật Tự

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR76CTM2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Trò Chuyện thứ hai với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 18 tháng năm 1976

Lối Sống Máy Móc Dẫn Đến Vô Trật Tự

Thực sự có an toàn tâm lý?

Có an toàn tâm lý - một cảm giác hiện hữu sâu thẳm vững vàng?

An toàn của tôi nằm trong hình ảnh, biểu tượng, kết luận, lý tưởng. Tôi gặp bạn với quá khứ. Tôi từ chối nhìn sự vật như thật? Nếu không có an toàn thực sự, sâu thẳm, cơ bản, vậy có chăng ngày mai tâm lý?

Não cần trật tự để hoạt động. Nó tìm trật tự trong tiến trình máy móc bởi nó được rèn từ bé để làm vậy.

Khi quá khứ gặp hiện tại và tiếp tục, nó là một tác nhân của thời gian, trói buộc, sợ hãi. Nhưng khi quá khứ gặp hiện tại và tôi hoàn toàn ý thức lúc ấy, nó dừng lại; rồi tôi gặp bạn như mới lần đầu.

Series title: Sự Chuyển Hoá Con Người

Video Duration: 61 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Lối Sống Máy Móc Dẫn Đến Vô Trật Tự to your wish list.