null
  Loading... Please wait...

Sự Chuyển Hoá Con Người

Sự Chuyển Hoá Con Người

£51.00 (inc Tax) £42.50 (exc Tax)
Code
BR76CTM1-7-V-VIE-SET
Quantity

Product Description

Chúng Ta Có Biết Mình Bị Manh Mún?

Buổi Trò Chuyện thứ nhất với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 17 tháng năm 1976

Giới Thiệu - 10 phút

Chúng Ta Có Biết Mình Bị Manh Mún?

Làm sao có thể nhận thức toàn thể đời sống nếu bạn bị manh mún?

Suy nghĩ tạo ra trung tâm.

Khi có hai ước muốn đối nghịch liền có xung đột, và rồi bạn ý thức. Chúng ta có thể nhận biết các mảnh vụn?

Tôi là một mảnh vụn và vì thế tôi tạo thêm mảnh vụn, thêm xung đột, thêm rối loạn, khổ đau. Trung tâm chính là nguồn gốc manh mún?

Khởi đầu manh mún xảy ra khi tôi tìm kiếm an toàn? An toàn trong kiến thức, bị dùng sai, là một tác nhân manh mún?

Tôi có thể thoát khỏi ước muốn được an toàn tâm lý?

Lối Sống Máy Móc Dẫn Đến Vô Trật Tự

Buổi Trò Chuyện thứ hai với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 18 tháng năm 1976

Lối Sống Máy Móc Dẫn Đến Vô Trật Tự

Thực sự có an toàn tâm lý?

Có an toàn tâm lý - một cảm giác hiện hữu sâu thẳm vững vàng?

An toàn của tôi nằm trong hình ảnh, biểu tượng, kết luận, lý tưởng. Tôi gặp bạn với quá khứ. Tôi từ chối nhìn sự vật như thật? Nếu không có an toàn thực sự, sâu thẳm, cơ bản, vậy có chăng ngày mai tâm lý?

Não cần trật tự để hoạt động. Nó tìm trật tự trong tiến trình máy móc bởi nó được rèn từ bé để làm vậy.

Khi quá khứ gặp hiện tại và tiếp tục, nó là một tác nhân của thời gian, trói buộc, sợ hãi. Nhưng khi quá khứ gặp hiện tại và tôi hoàn toàn ý thức lúc ấy, nó dừng lại; rồi tôi gặp bạn như mới lần đầu.

Tôi Có Thể Hoàn Toàn Thay Đổi Tận Gốc?

Buổi Trò Chuyện thứ ba với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 17 tháng năm 1976

Tôi Có Thể Hoàn Toàn Thay Đổi Tận Gốc?

Q: Tại sao con người sống lối ấy?

Tại sao con người sống trong khổ sở đáng sợ thế, chấp nhận nó bao thiên niên kỷ? Con người có thể thay đổi tận gốc?

Ai sẽ bảo tôi? Là Max, Lenin, Mao, Giáo hoàng hay tu sĩ địa phương? Uy quyền tồn tại bởi con người vô trật tự. Khi ném bỏ uy quyền tôi liền sáng suốt; khi ném bỏ uy quyền tôi có thêm năng lực.

Đâu là hành động đúng trong đời? Chỉ có thể tìm ra nó khi không có vô trật tự trong tôi. “Tôi” là vô trật tự. Dù “thực” thế nào thì “tôi” cũng là nguồn của vô trật tự. Nó tách rời - phân chia tôi và bạn, chúng ta và họ, đất nước tôi, thượng đế tôi và tôi.
Làm sao tôi không là tôi?

Trong Cô Đơn Bạn Có Thể Hoàn Toàn An Toàn

Buổi Trò Chuyện thứ tư với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 19 tháng năm 1976

Trong Cô Đơn Bạn Có Thể Hoàn Toàn An Toàn

Tại sao con người sống lối họ đang sống?

Con người không tự chuyển hóa tận gốc bởi họ thực sự sợ không thuộc về nhóm nào, điều xác định nào? Họ sợ hoàn toàn đứng một mình?

Cô đơn là chỉ một khi không có manh mún. Đó là trật tự hoàn toàn. Chúng ta có thể nào bước ra khỏi dòng chảy quá rối loạn, vô trật tự, đau khổ, hy vọng, khổ nhọc và nản lòng?

Toàn bộ xã hội chúng ta - mọi tôn giáo, mọi văn hoá - dựa trên suy nghĩ. Suy nghĩ có nhận biết nó tạo ra lộn xộn ấy, rối loạn ấy? Suy nghĩ có tự biết nó là chuyển động tạo ra hành động manh mún?

Khi chuyển động của suy nghĩ chấm dứt liền có hành động hoàn toàn.

Khi bạn đối mặt với thực tế thì không có sợ hãi.

Hình Ảnh Bạn Về Chính Mình Cản Trở Quan Hệ Với Người Khác

Buổi Nói Chuyện thứ năm với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 17 tháng năm 1976

Hình Ảnh Bạn Về Chính Mình Cản Trở Quan Hệ Với Người Khác

Có cái gì như là vô thức?

Tiến trình manh mún là trạng thái trí óc phân chia, nó nói có hữu thức và vô thức.

Mỗi người có hình ảnh về chính họ mà họ không biết, không nhận ra. Nguồn gốc của tạo hình ảnh về chính mình là gì?

Bao lâu còn hình ảnh thì sẽ không có hoà bình trên thế gian; sẽ không có yêu thương trên thế gian.

Nếu bạn ở đó với thực tế, liền có chuyển hoá.

Nhận thức chúng ta là hình ảnh, kết luận, ý niệm. Nếu không có tạo hình ảnh thì nhận thức là gì?

Loại Hình Ảnh Nào Cũng Cản Trở Vẻ Đẹp Của Quan Hệ

Buổi Trò Chuyện thứ sáu với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 20 tháng năm 1976

Loại Hình Ảnh Nào Cũng Cản Trở Vẻ Đẹp Của Quan Hệ

Điều gì tạo ra chuyển hóa tận gốc trong toàn bộ nhận thức con người?

Nhận thức tôi là nhận thức thế gian bởi nó đầy sự vật của suy tư: đau khổ, sợ hãi, thú vui, nản lòng, bám víu.

Quan hệ đúng khởi đầu với nhận ra tôi có trách nhiệm với chính tôi.

Phần lớn nhận thức là hình ảnh tự ngã. Kẻ tạo hình ảnh là quá khứ, là người quan sát, cái “tôi” cơ bản là hình ảnh. Khi bạn thấy thế, nó chấm dứt.

Khi không có chuyển động suy nghĩ, tức không tạo hình ảnh, thì điều gì xảy ra? Khi chẳng có gì tạo ra phân chia, thì có cái gì?

Đời Sống Thánh Thiện

Buổi Trò Chuyện thứ bảy với Dr Bohm và Dr Shainberg - Brockwood Park, Anh Quốc - 20 tháng năm 1976

Đời Sống Thánh Thiện

Bạn có biết yêu thương ai đó là nghĩa gì chăng?

Bạn có biết yêu thương là gì không? Bạn có cảm giác năng lực bừng nở là yêu thương, chấm dứt đau khổ?

Không có yêu thương con người tự huỷ diệt.

Có tỏ suốt đau khổ - không phải đau khổ của suy nghĩ, mà là đau khổ chung của con người. Và từ tỏ suốt ấy yêu thương đến. Yêu thương là chấm dứt mọi sự sống, chấm dứt mọi cái chết?

Có điều gì thánh thiện, con người không thể chạm, nó vượt khỏi yêu thương? Đó có thể là nguồn gốc của mọi vật.

Thiền định thực sự, thẳm sâu đem đến tỏ suốt.

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Sự Chuyển Hoá Con Người to your wish list.