null
  Loading... Please wait...

Bản Chất Trí Óc

£30.00 (inc Tax) £25.00 (exc Tax)
Code
OJ82CNM1-4-V-VIE-SET
Quantity

Product Description

Gốc của Rối loạn Tâm lý

Buổi Thảo Luận thứ nhất với Tiến Sĩ Bohm, Hidley & Sheldrake - Ojai, California - 16 tháng Tư 1982

Gốc của Rối loạn Tâm lý

Rối loạn tâm lý là gì và cần thiết gì để thay đổi tâm lý nền tảng?

Hành động vị kỷ không phải là nguồn gốc, khởi đầu của mọi rối loạn? Rối loạn là bản chất của ngã phải không? Các nhà tâm lý có giải quyết vấn đề?

Qui định con người là tranh đấu, đau khổ. Con người đau đớn, trải qua thống khổ, sống rối loạn là tự nhiên ư?

Tôi là xã hội; tôi là thế giới; tôi là kết quả của mọi ảnh hưởng. Và cũng chính hành động cá nhân tôi tạo ra xã hội này. Tôi bị qui định lối ấy. Chúng ta chấp nhận qui định đang sống ư? Không thể thoát qui định sao?

Đau Khổ Tâm lý

Buổi Thảo Luận thứ hai với Tiến Sĩ Bohm, Hidley & Sheldrake - Ojai, California - 17 tháng Tư 1982

Đau Khổ Tâm lý

Q: An toàn là gì?

Chúng ta bị tổn thương bởi cha mẹ, học đường. Có thể nào không bị tổn thương và không tổn thương? Hàng lô ý niệm, cảm xúc, phản ứng - mọi cái đó là tôi. Có thể nào không có hình ảnh gì cả?

Tôi đồng hóa với quốc gia bởi nó cho tôi sức mạnh, địa vị, an toàn nào đó. Tại sao chúng ta muốn đồng hóa với gì đó? Và tại sao chúng ta muốn trở thành gì đó?

Tránh ‘hiện là’ là chạy trốn, nhưng nói, “này, đây là tôi, nhìn nó đi,” thì không trốn.

Nếu tôi thấy thực tế trách nhiệm là trật tự, tôi trách nhiệm giữ nhà sạch, như mọi người sống trên Trái đất. Là Trái đất chúng ta, không phải Anh hay Pháp hay Đức gì. Và chúng ta phân chia mình bởi trong phân chia ấy chúng ta nghĩ có an toàn. Cô lập không có an toàn lẫn trật tự.

Đòi hỏi An toàn

Buổi Thảo luận thứ ba với Tiến Sĩ Bohm, Hidley & Sheldrake - Ojai, California - 17 tháng Tư 1982

Đòi hỏi An toàn

Có chăng điều gì như an toàn tâm lý tuyệt đối? Tại sao tôi muốn an toàn tâm lý, để tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng, không có sợ hãi, lo lắng, đớn đau?

Một cách vô thức chúng ta biết cái ngã, cái tôi là bất ổn? Tại sao con người muốn an toàn, Thượng đế, đấng cứu rỗi? Nếu tích chứa nhận thức chúng ta có thể thay đổi, vậy có đòi hỏi an toàn nữa không?

Toàn bộ nhận thức bạn là mờ mịt, hỗn độn. Khó khăn là chúng ta không nhận biết sâu sắc nhận thức lộn xộn ấy là tôi. Bạn có nhận ra và trút bỏ tích chứa nhận thức? Bạn muốn làm chứ?

Trí Óc Khoẻ Mạnh là gì?

Buổi Thảo Luận thứ tư với Tiến Sĩ Bohm, Hidley & Sheldrake - Ojai, California - 18 tháng Tư 1982

Trí Óc Khoẻ Mạnh là gì?

Q: Chú tâm quan trọng gì?

Chú tâm hàm ý thật nhiều quan tâm, quí mến, yêu thương - không chỉ ‘trí óc chú tâm’, mà là chú tâm với toàn thể con người bạn. Có lẽ bạn đã xây dựng một quan hệ rất sâu sắc, nơi có yêu thương. Tôi có thể bỏ bạn, nhưng bạn có trách nhiệm yêu thương. Không phải với riêng người nào, mà toàn thể nhân loại.

Q: Có chăng điều thánh thiện trong đời?

Suy nghĩ cho rằng nó đã tạo ra điều thánh thiện. Chúng ta có thể ném bỏ nó và hiểu rằng suy nghĩ không có gì thánh thiện? Nếu muốn tìm ra điều thánh thiện tôi phải bắt đầu thật gần và thật gần là tôi.

Tôi có thể thoát khỏi sợ hãi và đau đớn, khổ đau và nản lòng? Khi có tự do tôi có thể đi, có thể leo núi.

Chú tâm là hành động của ý chí? Trong chú tâm trí óc có lặng yên? Tri óc có dừng suy nghĩ? Khi có yên lặng bao la, vĩnh cửu liền có mặt.

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Bản Chất Trí Óc to your wish list.