null
  Loading... Please wait...

Vượt thần thoại & truyền thống

Vượt thần thoại & truyền thống

£52.80 (inc Tax) £44.00 (exc Tax)
Code
US97EBM1-12-V-VIE-SET
Quantity

Product Description

1. Xung đột

1. Xung đột

Xung đột giữa thực tế và thần thoại. Để thấu hiểu bạn hiện là, thần thoại, lý tưởng, trạng thái ngã dự phóng tương lai, phải dừng lại hoàn toàn.

Hành động của xung đột có năng lực riêng, là phân chia... Nhưng năng lực của nhận thức và hành động là hoàn toàn khác nhau. Và năng lực ấy là năng lực của sáng tạo.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Thay đổi

2. Thay đổi

Trừ khi có cách mạng triệt để trong quan hệ giữa con người, nói về Thượng đế hay kinh sách hoặc quay lại với Vệ đà, Kinh thánh, v.v.., là vô nghĩa.

Chúng ta đòi hỏi thay đổi thế giới, thay đổi xã hội quanh mình, nhưng chúng ta mù tịt, không muốn thay đổi chính mình.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Tự do và uy quyền

3. Tự do và uy quyền

Không hoàn cảnh nào chấp nhận lời người nói ở bất kỳ lúc nào. Không có uy quyền; cả bạn lẫn người nói đều không uy quyền; chúng ta đang tìm tòi, quan sát, xem xét, học hỏi.

Lìa bỏ uy quyền là chết với mọi thứ của hôm qua để trí óc luôn tươi mới, luôn trẻ trung, ngây thơ, đầy sức sống và nhiệt thành – chỉ trong trạng thái ấy bạn mới quan sát và học hỏi.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Thánh thiện

4. Thánh thiện

Nhiều tôn giáo khắp thế giới nói rằng có một chân lý trường cửu, bất biến, nhưng chỉ tuyên bố về chân lý thì rất ít ý nghĩa. Bạn phải khám phá nó cho chính mình.

Có chăng vật gì suy nghĩ không thể chạm được, và vậy không thể hư hoại, phi thời, vĩnh cửu và thánh thiện?

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Nhận thức không chọn lựa

5. Nhận thức không chọn lựa

Nhận thức là quan sát im lặng và không chọn lựa cái ‘hiện là’. Trong nhận thức ấy vấn đề tự mở ra và vì vậy được thấu hiểu hoàn toàn.

Khi bạn ý thức hay nhận thức sâu thẳm, không có vận hành vô thức ẩn hay còn thừa. Không có phân chia giữa trong và ngoài.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Thiền định

6. Thiền định

Tâm thiền yên lặng. Không phải yên lặng suy nghĩ có thể tạo ra. Không phải yên lặng buổi chiều tà. Là yên lặng khi suy nghĩ, với mọi hình ảnh, từ ngữ và nhận thức, hoàn toàn dứt bặt.

Thiền định là dạo qua thế giới kiến thức và lìa nó để đi vào cái không biết.

Thiền định là cái không thể tập luyện, như bạn tập luyện vĩ cầm, dương cầm.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Tấm gương quan hệ

7. Tấm gương quan hệ

Quan hệ là tấm gương trong đó chúng ta thấy mình y vậy. Cả đời sống là vận hành trong quan hệ. Ngay cả ẩn sĩ cũng quan hệ với quá khứ, với người quanh hắn. Không có chạy trốn khỏi quan hệ.

Quan hệ luôn ở hiện tại sống động, không phải quá khứ chết của ký ức, nhớ lại, thú vui và đau khổ. Quan hệ là tác động bây giờ: quan hệ đúng nghĩa ấy.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Qui định: Tù nhân của quá khứ

8. Qui định: Tù nhân của quá khứ

Não nhân loại là tiến trình máy móc. Suy nghĩ là tiến trình vật chất, và suy nghĩ bị qui định suy nghĩ như Phật tử, như Hin đu, Cơ đốc. Có thể nào lìa qui định?

Cái ‘tôi’, cái ‘ngã’, là vận hành trong kiến thức, hàng lô ký ức. Vậy hỏi: Có thể nào sống mà không chút ký ức tâm lý?

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Ngã bạo lực

9. Ngã bạo lực

Nguồn bạo lực là cái ‘tôi’, bản ngã, cái ngã, nó tự biểu lộ ra nhiều hướng – phân chia, khi cố gắng là hay trở thành ai đó - nó tự phân chia như cái ‘tôi’ và cái ‘không phải tôi’, như vô thức và hữu thức, cái ‘tôi’ đồng hóa với gia đình hay không với gia đình, với cộng đồng hay không với cộng đồng...

Mọi hình thức chạy trốn, lãng tâm, bỏ đi, duy trì bạo lực. Nếu bạn nhận ra vậy, thì trí óc đối mặt với ‘hiện là’ và không gì khác.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Lìa dòng chảy

10. Lìa dòng chảy

Chúng ta như cả thế gian. Là dòng sông lớn bất tận. Và khi chết chúng ta như mọi người, trở vào dòng chảy như trước kia, khi chúng ta sống. Nhưng kẻ thấu hiểu mình tận căn, hắn giải quyết mọi vấn đề tâm lý trong hắn, hắn không ở dòng chảy ấy. Hắn đã bước ra.

Chết là bây giờ, khi không có thời gian, khi không có ‘tôi’ trở thành gì, khi không có hoạt động vị kỷ, tư lợi – đều là tiến trình thời gian. Vậy sống và chết luôn cùng nhau. Và bạn không biết vẻ đẹp ấy.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

êu thương: Ngọn lửa không khói

11. Yêu thương: Ngọn lửa không khói

Yêu thương và chân lý không thể tìm được trong kinh sách, nhà thờ, hay đền miếu nào. Chúng hiện diện với tự tri. Tự tri là tiến trình mãnh liệt nhưng không khó; nó thành khó chỉ khi chúng ta cố đạt kết quả. Nhưng chỉ nhận thức từng phút qua từng giây lối bạn suy nghĩ, cảm nhận, và hành động mà không kết án hay biện minh đưa đến tự do, giải thoát trong đó có thể có hạnh phúc của chân lý.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Đạo tâm là gì?

12. Đạo tâm là gì?

Những việc lạ lùng được làm nhân danh tôn giáo. Có những cuộc chiến tranh mà tôn giáo chịu trách nhiệm; người ta bị tra tấn, thiêu đốt, tiêu diệt; bởi niềm tin quan trọng hơn chân lý, giáo điều thiết yếu hơn nhận thức trực tiếp.

Thượng đế không phải gì đó người đặt, hay tạo từ hình ảnh, tham vọng và thất bại của họ, mà là khi trí óc thành thánh thiện liền mở cửa đến điều thánh thiện không thể đo lường. Đó là tôn giáo. Và nó tác động đời sống hàng ngày – lối tôi nói, cách tôi cư xử với người, ứng xử, thái độ, mọi thứ.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Find Similar Products by Category

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Vượt thần thoại & truyền thống to your wish list.