null
  Loading... Please wait...

Điều Gì Làm Chúng Ta Thay Đổi?

Điều Gì Làm Chúng Ta Thay Đổi?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79T1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ1 - Brockwood Park, Anh - 25 tháng tám 1979

Chúng ta có thể cùng suy nghĩ về sự cần thiết tuyệt đối cho một xã hội tốt?
Con người có thể tạo ra cuộc thay đổi tận gốc trong chính mình?

Tại sao tôi chấp nhận qui định?
Bị qui định tôi có lắng nghe ai khác?
Tôi có thể nhìn vào thực tế qui định?
Nếu tôi từ chối mọi uy quyền và các tổ chức tạo ra quanh nó, điều gì xảy ra?

Có phải cái “tôi”, hình ảnh tôi tạo ra về mình bị tổn thương?
Trí óc có thể thoát khỏi hình ảnh ấy?

Phân tích là phân chia bởi về tâm lý người quan sát là vật bị quan sát.

Video Duration: 66 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Điều Gì Làm Chúng Ta Thay Đổi? to your wish list.