null
  Loading... Please wait...

Thiền định là gì?

Thiền định là gì?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
SD70T4-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi nói chuyện thứ tư - San Diego State College, California, USA - 9 tháng tư 1970

Trong thiền định tìm kiếm là gì? Bạn có thể tạo ra trật tự mà không thấu hiểu vô trật tự sao?

Kiểm soát cần cho trật tự? Tại sao chúng ta cần kiểm soát khi có thấu hiểu ‘hiện là’?

Không có yêu thương vượt khỏi thú vui, thiền định là tự thôi miên.

Trí óc nhỏ nhoi có thể kinh nghiệm điều gì khác hơn hoạt động và phóng chiếu của nó? Đề nhìn rõ ràng không cần trí óc im lặng sao?

Nếu bạn có điều lạ lùng này xảy ra trong đời, rồi thì nó là tất cả; rồi bạn là thầy giáo, học sinh, vẻ đẹp của mây. Và đó là yêu thương.

Video Duration: 57 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Thiền định là gì? to your wish list.