null
  Loading... Please wait...

Thấu hiểu thiền định cần trật tự

Thấu hiểu thiền định cần trật tự

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
SD70T3-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi nói chuyện thứ ba - San Diego State College, California, USA - 7 tháng tư 1970

Đời sống hàng ngày chúng ta không vô trật tự sao?

Trong thú vui có thất vọng, đớn đau, lệ thuộc. Đó là yêu thương?

Tại sao tình dục trở nên quá quan trọng trong đời sống?

Bạn có thể nhìn đời như toàn thể trong đó sống, yêu thương, và chết không phải ba thứ khác nhau?

Trí óc có thể tỉnh thức để nó không có kinh nghiệm, không cần thách thức?

Suy nghĩ không phải yêu thương, phải không? Yêu thương không phải quá khứ, không phải ký ức.

Không thấu hiểu sống, yêu thương và chết, thiền định của bạn không phải chỉ là chạy trốn, tự thôi miên?

Video Duration: 57 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Thấu hiểu thiền định cần trật tự to your wish list.