null
  Loading... Please wait...

Khởi đầu thiền định

Khởi đầu thiền định

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR78T4-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ tư - Brockwood Park, Anh Quốc - 3 tháng Chín 1978

Thiền định không phải điều gì bạn làm.
Có thể nào giác quan hoạt động toàn thể?

Ý chí là nền của dục vọng?

Một phần của thiền định là tự tìm xem thời gian có thể dừng không.

Có thể nào trút sạch tích chứa nhận thức không cần thời gian, mà tức thì, toàn thể, không từng phần?

Não có thể mất gánh nặng, tự do và không bao giờ thoái hóa?

Nếu tâm lý không ghi lại gì cả, não liền trở nên cực kỳ yên lặng, cực kỳ tươi tắn.

Video Duration: 82 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Khởi đầu thiền định to your wish list.