null
  Loading... Please wait...

Sợ Hãi về Không Là Gì

Sợ Hãi về Không Là Gì

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80T2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ 2 - Ojai, California, USA - 4 tháng 5 1980

Bạn tiếp cận vấn đề xung đột cách nào? Bạn có nhận thức nó mà không chọn lựa gì?

Khi quan sát bạn có khám phá sự hoàn toàn trống rỗng của đời sống?

Tâm trí có phải là hình ảnh bạn dựng lên về mình? Bạn có thể thoát khỏi hình ảnh? Ai là kẻ tạo ra hình ảnh ấy?

Có thể nào thoát khỏi kiến thức tâm lý và không đồng hóa kiến thức kỹ thuật thành tâm lý?

Suy nghĩ có vị trí gì, cái đã làm thế giới thành vô đạo đức, xấu xa, tàn bạo?

Video Duration: 73 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Sợ Hãi về Không Là Gì to your wish list.