null
  Loading... Please wait...

Có Điều Gì Trường Cửu, Không Thay Đổi?

Có Điều Gì Trường Cửu, Không Thay Đổi?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79T4-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ 4 - Brockwood Park, Anh - 2 tháng chín 1979

Ý nghĩa đời sống là gì?
Có chăng điều gì vượt thời gian, vượt gánh nặng ký ức?

Để tìm ra điều gì vượt thời gian, bạn không cần thoát khỏi vấn đề ư?
Vấn đề khởi lên khi quan hệ không được thấu hiểu?

Trí óc có thể quan sát thực tế mà không phương hướng?
Trong quan sát ấy, trí óc không hoà hợp hết năng lực mình sao?

Dục vọng, đòi hỏi điều gì, là trong thời gian. Thiền định là chấm dứt thời gian.
Cố gắng có trị trí nào trong thiền định?

Mọi tìm kiếm có thể chấm dứt?

Video Duration: 72 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Có Điều Gì Trường Cửu, Không Thay Đổi? to your wish list.