null
  Loading... Please wait...

Bạn Là Bạo Lực

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80T3-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ 3 - Ojai, California, USA - 10 tháng 5 1980

Tại sao suy nghĩ tạo ra những vật tuyệt vời và cũng tạo ra chiến tranh, phá huỷ con người?

Tại sao suy nghĩ tạo ra Thượng đế và hình ảnh về Thượng đế?

Ai là người quan sát đang quan sát bản chất của suy tư?

Có thể nào thực tế được quan sát mà không có lý tưởng về nó? Thực tế bạo lực có khác với tôi, bản chất tôi, lối nhìn của tôi?

Cái gọi là sợ hãi có thể được chấm dứt ngay?

Tìm tòi là tranh cãi, quan điểm, hay là quan sát không phân tích?

Thiền định là quan sát chính mình bởi bạn trách nhiệm hoàn toàn với thân, trí óc, suy tư bạn.

Video Duration: 58 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Bạn Là Bạo Lực to your wish list.