null
  Loading... Please wait...

Suy Nghĩ Là Khí Cụ Của Hành Động Đúng?

Suy Nghĩ Là Khí Cụ Của Hành Động Đúng?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79T2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ2 - Brockwood Park, Anh - 26 tháng tám 1979

Trí óc con người, nhận ra qui định, có thể tạo ra cuộc chuyển hóa sâu sắc trong chính nó?

Chúng ta chỉ dùng giác quan một phần hay có thể quan sát với mọi giác quan?
Liên hệ gì giữa giác quan và dục vọng?
Khi suy nghĩ thống trị giác quan và tạo ra hình ảnh, dục vọng bắt đầu.

Có chăng sự quan sát không phải khí cụ của suy nghĩ?
Chúng ta cố gắng kỷ luật dục vọng, đè ép và kiểm soát nó.
Khi bạn thấu hiểu dục vọng, có nổ lực chăng?
Bạn không thể yêu thương với nổ lực, phải không?

Video Duration: 65 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Suy Nghĩ Là Khí Cụ Của Hành Động Đúng? to your wish list.