null
  Loading... Please wait...

Làm sao có trật tự hoàn toàn?

Làm sao có trật tự hoàn toàn?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR78T2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ hai - Brockwood Park, Anh Quốc - 27 tháng Tám 1978

Ý thức rằng bạn rối loạn tâm lý, bạn phải làm gì?

Tại sao có áp lực quá lớn của dục vọng trong hầu hết chúng ta?

Có nhận thức, cảm giác là tự nhiên, nhưng có thể nào giây phút ấy dừng, suy nghĩ không vào, không tạo hình ảnh và chạy theo hình ảnh đó, rồi nó trở thành dục vọng?

Tại sao bên trong, tâm lý, não ghi lại?

Video Duration: 69 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Làm sao có trật tự hoàn toàn? to your wish list.