null
  Loading... Please wait...

Làm sao hiều và sống tự do?

Làm sao hiều và sống tự do?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR78T3-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ ba - Brockwood Park, Anh Quốc - 2 tháng Chín 1978

Tự do có nghịch với tù ngục, nô lệ, áp bức? Tự do là làm gì bạn thích?

Bao lâu chúng ta sống trong đối nghịch, ganh ghét và không ganh ghét, tốt và xấu, u mê và tỏ ngộ, tất phải có xung đột triền miên trong nhị nguyên.

Yêu thương là bám vào một người, một xứ sở, một ý niệm?

Bạn có thể dẹp hết bám víu, lệ thuộc, mà không trở nên yếm thế, đau khổ, hay cô lập và chống đối?

Tại sao chúng ta đau khổ tâm lý?
Có thể nào đặt đau đớn vật lý vào đúng vị trí và không để nó xen vào trạng thái tâm lý của trí óc?

Tại sao chúng ta sợ chết?

Video Duration: 78 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Làm sao hiều và sống tự do? to your wish list.