null
  Loading... Please wait...

Làm sao học về chính mình?

Làm sao học về chính mình?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
SD70T1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi nói chuyện thứ nhất - San Diego State College, California, USA - 5 tháng tư 1970

Chúng ta không lệ thuộc đấng cứu thế hay uy quyền nào khi đi tìm ánh sáng sao?

Vỡ vụn với những dục vọng mâu thuẫn, không yêu thương, làm sao chúng ta quan sát?
Mảnh này quan sát mấy mảnh kia ư?

Bạn khác với vật bạn quan sát à? Bạn có thể quan sát ngay lúc bạn bạo lực, nổi nóng, mà không kiểm duyệt?

Khi người quan sát thành vật quan sát mâu thuẫn biết mất? Bạn có thể tự lìa bỏ kiến thức đã tích luỹ?

Có đờ đẫn chăng nếu tôi không so sánh gì cả? Bạn có hiểu gì qua so sánh không?

Video Duration: 57 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Làm sao học về chính mình? to your wish list.