null
  Loading... Please wait...

An Toàn trong Ảo Tưởng

An Toàn trong Ảo Tưởng

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80T4-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ 4 - Ojai, California, USA - 11 tháng 5 1980

Dục vọng làm sao có mặt? Tại sao nó đóng vai trò kỳ lạ trong cuộc sống? Bạn có thể quan sát vận hành của dục vọng?

Trong dục vọng, sau cảm giác, tiếp xúc, điều gì xảy ra? Suy nghĩ không thể tạo hình ảnh gì ư?

Nếu bạn bám vào niềm tin, bản chất nó là gì, ai tạo ra nó? Bằng bám víu bạn có cảm thấy đầy đủ trong chính bạn?

Hành động của ý chí chấm dứt bám víu hay bạn tỏ suốt nó, và nó chấm dứt? Điều gì xảy ra khi bạn chấm dứt việc gì?

Với mọi khéo léo, kinh nghiệm, tại sao chúng ta không giải quyết vấn đề sợ hãi triệt để? Không phải sợ hãi là nguồn gốc của cái ‘tôi’ sao?

Video Duration: 72 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the An Toàn trong Ảo Tưởng to your wish list.