null
  Loading... Please wait...

Sức Sống của Tâm Trí Tự Do

Sức Sống của Tâm Trí Tự Do

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80T1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ 1 - Ojai, California, USA - 3 tháng 5 1980

Chúng ta có thể, trong một giờ hay cả quảng đời còn lại, cùng suy tư, quan sát cuộc khủng hoảng nhận thức và cùng nhau giải quyết nó?

Cuộc khủng hoảng là thực tế trong tâm hồn, trí óc, ứng xử chúng ta, hay là ý niệm?

Bạn tiếp cận cuộc sống bạn cách nào? Nó có bị qui định bởi hậu trường; tức, tiếp cận bạn là tưởng tượng?

Nếu bạn quan sát hoạt động của não mình rồi thì nó có sức sống mãnh liệt.

Có phải khả năng lớn lao của não bị thu hẹp vào cái ‘tôi’? Đã tiến hóa qua thời gian, nó có chống lại thay đổi? Hoạt động của não có bị vỡ khi bạn giáp mặt cuộc khủng hoảng?

Video Duration: 61 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Sức Sống của Tâm Trí Tự Do to your wish list.