null
  Loading... Please wait...

Trí óc con người có thể hoàn toàn thoát sợ hãi?

Trí óc con người có thể hoàn toàn thoát sợ hãi?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
SD70T2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi nói chuyện thứ hai - San Diego State College, California, USA - 6 tháng tư 1970

Bạn xử sự thế nào với sợ hãi cả hữu lẫn vô thức?

Sợ hãi là chạy khỏi ‘hiện là’ phải không? Trí óc sợ hãi, lệ thuộc có thể biết hân hoan hay yêu thương?

Phân tích có quét sợ hãi khỏi trí óc? Nó ẩn ý thời gian và người phân tích? Người phân tích là một mảnh của bản ngã?

Sợ hãi và thú vui liên quan nhau?

Duy trì thú vui và sợ hãi, suy nghĩ tự tách ra làm người phân tích.

Suy nghĩ sáng suốt là cần thiết, nhưng nó cũng sinh sợ hãi. Vậy bạn phải làm gì?

Có trung tâm từ đó bạn quan sát không?

Video Duration: 57 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Trí óc con người có thể hoàn toàn thoát sợ hãi? to your wish list.