null
  Loading... Please wait...

Bạn có thể học hỏi qua quan hệ?

Bạn có thể học hỏi qua quan hệ?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR78D2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Đối Thoại thứ hai - Brockwood Park, Anh Quốc - 31 tháng Tám 1978

Ý chúng ta học là gì?

Có chăng lối học khác không tích chứa, không máy móc, không cứ hoạt động trên vận hành cũ?

Tôi phải hết sức thành thật trong tôi để nói rằng tôi thực không biết.

Tôi có thể quan sát mình qua quan hệ?

Tôi muốn tìm xem tại sao tôi tạo hình ảnh. Là thói quen? Thuận tiện? Là qui định xa xưa?

Nếu có hành động lắng nghe thì không có ghi lại.

Khi chúng ta chú tâm cấu trúc không hiện hữu.

Video Duration: 76 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Bạn có thể học hỏi qua quan hệ? to your wish list.