null
  Loading... Please wait...

“Ngày Mai” Là Gốc Của Sợ Hãi

“Ngày Mai” Là Gốc Của Sợ Hãi

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79T3-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ 3 - Brockwood Park, Anh - 1 tháng chín 1979

Trí óc không thích nhìn vào sợ hãi ư?
Bạn có thể quan sát sợ hãi khi nó khởi lên?
Bạn khác với sợ hãi?

Khi quan sát, có chăng chỉ thuần nhận thức mà không diễn dịch bởi ý nghĩ?

Sợ hãi mà không có từ ngữ là gì?
Suy nghĩ, tức thời gian, là gốc của sợ hãi?

Thú vui là riêng tư. Đó là lý do chúng ta chạy theo nó?
Tại sao chúng ta không nên có thú vui?
Thú vui có thể là nguyên nhân cô lập.

Bạn có thể tự giác chấm dứt bám víu?
Khi chấm dứt, có khởi đầu điều gì mới?
Cái chết là gì?

Vĩnh cửu là ngoài thời gian.

Video Duration: 67 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the “Ngày Mai” Là Gốc Của Sợ Hãi to your wish list.