null
  Loading... Please wait...

Tôi có thể thoát khỏi mạng lưới ngôn ngữ?

Tôi có thể thoát khỏi mạng lưới ngôn ngữ?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR78T1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ nhất - Brockwood Park, Anh Quốc - 26 tháng Tám 1978

Hành động dựa trên kết luận cũ, dù đúng, dù giá trị bao nhiêu, cũng từ quá khứ nên vẫn bị giới hạn trong thời gian.

Có chăng hành động hoàn toàn không có thời gian?

Bạn phải thoát khỏi kiến thức để có nhận thức trực tiếp.

Tại sao con người luôn sống trong trạng thái sợ hãi?

Suy nghĩ là chuyển động dựa trên ký ức cũ, kinh nghiệm cũ, kiến thức cũ.

Bạn có thể nhìn vào sợ hãi, cảm giác thực sự, không một chữ?

Video Duration: 90 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Tôi có thể thoát khỏi mạng lưới ngôn ngữ? to your wish list.