null
  Loading... Please wait...

Năng Lực trong Trống Không

Năng Lực trong Trống Không

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80T6-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Nói Chuyện thứ 6 - Ojai, California, USA - 18 tháng 5 1980

Có chăng hành động không sinh từ thời gian, không phải là kết quả của kiến thức?

Trung tâm mà trí óc, não, hình thể, tên gọi, bám vào là gì?

Bạn có thể nào chết đi mọi kiến thức tâm lý và sống xa lìa mọi bám víu – là cái chết?

Trí óc không lìa ảo tưởng và dục vọng tạo ảo tưởng có thể đi xa hơn ư?

Không phải chữ ‘biết’ rất giới hạn sao?

Ý nghĩa của thần chú và yoga thực là gì?

Video Duration: 82 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Năng Lực trong Trống Không to your wish list.