null
  Loading... Please wait...

Buổi Hỏi & Đáp thứ 4

Buổi Hỏi & Đáp thứ 4

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80Q4-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Ojai, California, USA - 15 tháng 5 1980

Q1: Chất liệu thực của sợ hãi là gì; tôi phải nhìn gì khi tôi nhìn chính nổi sợ? Nhìn ấy có thể xảy ra khi sợ hãi không đang có?

Q2: Khi thấy không có nguyên tắc công bình phổ quát và rõ ràng nào, tôi cảm thấy không lý do thôi thúc thay đổi. Tôi thấy không có tiêu chuẩn gì để đo lường hậu quả của hành động.

Q3: Chúng ta có thể chấm dứt cái ngã? Khám phá là tiến trình nhận thức không chọn lựa. Để quan sát chúng ta phải chết đi cái tôi. Làm sao tôi có thể quan sát trong trạng thái manh mún?

Q4: Chú tâm có quan hệ gì với suy nghĩ? Có chăng khoảng trống giữa chú tâm và suy nghĩ?

Video Duration: 78 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Buổi Hỏi & Đáp thứ 4 to your wish list.