null
  Loading... Please wait...

Buổi Hỏi & Đáp thứ 3

Buổi Hỏi & Đáp thứ 3

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80Q3-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Ojai, California, USA - 13 tháng 5 1980

Q1: Sáng tạo thật là gì? Và nó khác thế nào với cái được văn hóa phổ thông tôn vinh?

Q2: Ngài đã nói trong chính cái thấy có hành động. Hành động ấy có giống như hành động của biểu lộ? Có chăng sự liên kết và chúng có liên hệ gì với loại bỏ không?

Q3: Để cho tạo hình ảnh chấm dứt thì suy nghĩ cũng phải chấm dứt? Cái này cần thiết ẩn trong cái kia sao? Chấm dứt tạo hình ảnh chỉ là nền tảng từ đó chúng ta có thể bắt đầu khám phá yêu thương và chân lý là gì? Hay chấm dứt ấy chính là nền tảng của chân lý và yêu thương?

Q4: Ngài vui lòng nói xác định về sự không hiện hữu của tái sinh?

Q5: Nếu bạn là thế giới và bạn cảm nhận, thấy nó, vậy bước ra khỏi dòng chảy là nghĩa gì? Ai bước ra?

Video Duration: 77 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Buổi Hỏi & Đáp thứ 3 to your wish list.