null
  Loading... Please wait...

Buổi Hỏi & Đáp thứ 2 [OJ80Q2]

Buổi Hỏi & Đáp thứ 2 [OJ80Q2]

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80Q2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Ojai, California, USA - 8 tháng 5 1980

Q1: Có sự thừa nhận phổ biến rằng mọi vật là tương đối và về quan niệm cá nhân, rằng không có vật chi là chân lý hay thực tế.

Q2: Làm sao chúng ta có thể trách nhiệm với việc xảy ra trên thế giới trong khi tiếp tục hoạt động sống hàng ngày?

Q3: Hành động đúng là gì đối với bạo lực, và khi giáp mặt bạo lực?

Q4: Hy vọng ngày mai sẽ giải quyết vấn đề ngăn trở cái thấy sự khẩn thiết tuyệt đối của thay đổi. Bạn xử sự nó cách nào?

Q5: Trong giao tiếp hàng ngày với người khác, có chăng sự cần thiết tâm lý mà chúng ta phải trách nhiệm? Có sự cần thiết tâm lý thực không?

Q6: Nhìn toàn thể vật gì nghĩa là sao? Có thể nào nhận thức toàn thể vật gì đang chuyển động?

Q7: Có chăng trạng thái không đối nghịch và chúng ta có thể biết và giao tiếp với nó?

Video Duration: 75 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Buổi Hỏi & Đáp thứ 2 [OJ80Q2] to your wish list.