null
  Loading... Please wait...

Buổi Hỏi & Đáp Thứ 2

Buổi Hỏi & Đáp Thứ 2

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79Q2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Brockwood Park, Anh - 30 tháng tám 1979

Q1: Người nói nói rằng đến văn phòng hàng ngày là tù ngục không chịu được. Giáo lý K vậy chỉ dành cho số ít ư?

Q2: Không phải tỏ sáng là trực giác sao? Ngài có thể thảo luận về sáng suốt thình lình ấy mà vài người chúng ta có chứ? Ý ngài tỏ sáng là gì và nó khoảnh khắc hay có thể liên tục?

Q3: Ngài nói tổ chức không giúp con người tìm ra cái Thiên chúa giáo chúng tôi gọi là cứu chuộc. Vậy tại sao ngào có tổ chức riêng?

Q4: Tình dục không thích hợp với đời sống tôn giáo ư? Quan hệ con người có vị trí gì trong nổ lực tâm linh?

Q5: Suy nghĩ có thể nhận biết chính nó khi nó diễn ra? Hay nhận biết đến sau suy nghĩ? Nhận thức có thể nhận biết toàn bộ tích chứa nó?

Q6: Tôi cố gắng thiền định, nhịn ăn và sống đời cô quạnh, nhưng nó không đi đến đâu. Có chăng một việc gì tôi có thể làm để chấm dứt tìm kiếm và rối loạn?

Video Duration: 84 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Buổi Hỏi & Đáp Thứ 2 to your wish list.