null
  Loading... Please wait...

Buổi Hỏi & Đáp thứ 1 [OJ80Q1]

Buổi Hỏi & Đáp thứ 1 [OJ80Q1]

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
OJ80Q1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Ojai, California, USA - 6 tháng 5 1980

Q1: Lịch sử có ý nghĩa gì trong giáo dục lớp trẻ?

Q2: Nhận thức có dẫn đến phân tích?

Q3: Kiến thức tâm lý là gì?

Q4: Tại sao kiến thức luôn bất toàn?

Q5: Khi quan sát bạn có biết mình đang quan sát, hay chỉ biết vật bị quan sát?

Q6: Làm sao xóa hình ảnh?

Q7: Suy nghĩ khởi đầu như là rào cản đau đớn?

Q8: Christ đã nói gì?

Video Duration: 80 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Buổi Hỏi & Đáp thứ 1 [OJ80Q1] to your wish list.