null
  Loading... Please wait...

Buổi Hỏi & Đáp Thứ 1

Buổi Hỏi & Đáp Thứ 1

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79Q1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Brockwood Park, Anh - 28 tháng tám 1979

Q1: Có thể nào thoát khỏi hoạt động vị ngã? Có chăng cái ngã thật, ngoài cái ngã tạo hình ảnh?

Q2: Thực hành yoga sẽ giúp đem lại thức tỉnh tâm linh? Có thực là yoga có thể đánh thức năng lực tiềm ẩn gọi là Kundalini?

Q3: Có thể có an toàn tuyệt đối cho con người trong cuộc sống này?

Q4: Cảm xúc mạnh mẽ. Bám víu mạnh mẽ. Làm sao nhìn làm giảm sức mạnh và uy lực của cảm xúc?

Q5: Tại sao trí óc sẵn sàng chấp nhận câu trả lời tầm thường cho câu hỏi sâu sắc thế?

Video Duration: 75 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Buổi Hỏi & Đáp Thứ 1 to your wish list.