null
  Loading... Please wait...

Tự Do

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR95FOF-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Giới thiệu về Giáo lý J. Krishnamurti

Đoạn phim này giới thiệu giáo lý J. Krishnamurti, người thời trai trẻ đã tuyên bố rằng quan tâm của ông là đưa loài người đến tự do vô điều kiện. Chương trình này lấy tự do như cơ bản để xem xét giáo lý Krishnamurti và khái quát lối tiếp cận của ông giải quyết nhiều vấn đề đè nặng loài người.

Phim gồm vài trích đoạn các bài Krishnamurti nói với công chúng và mô tả ngắn chuyện đời ông.

Video Duration: 32 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Tự Do to your wish list.