null
  Loading... Please wait...

Ngã bạo lực

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM9-V-VIE-S
Quantity

Product Description

9. Ngã bạo lực

Nguồn bạo lực là cái ‘tôi’, bản ngã, cái ngã, nó tự biểu lộ ra nhiều hướng – phân chia, khi cố gắng là hay trở thành ai đó - nó tự phân chia như cái ‘tôi’ và cái ‘không phải tôi’, như vô thức và hữu thức, cái ‘tôi’ đồng hóa với gia đình hay không với gia đình, với cộng đồng hay không với cộng đồng...

Mọi hình thức chạy trốn, lãng tâm, bỏ đi, duy trì bạo lực. Nếu bạn nhận ra vậy, thì trí óc đối mặt với ‘hiện là’ và không gì khác.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Ngã bạo lực to your wish list.