null
  Loading... Please wait...

Qui định: Tù nhân của quá khứ

Qui định: Tù nhân của quá khứ

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM8-V-VIE-S
Quantity

Product Description

8. Qui định: Tù nhân của quá khứ

Não nhân loại là tiến trình máy móc. Suy nghĩ là tiến trình vật chất, và suy nghĩ bị qui định suy nghĩ như Phật tử, như Hin đu, Cơ đốc. Có thể nào lìa qui định?

Cái ‘tôi’, cái ‘ngã’, là vận hành trong kiến thức, hàng lô ký ức. Vậy hỏi: Có thể nào sống mà không chút ký ức tâm lý?

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Qui định: Tù nhân của quá khứ to your wish list.