Loading... Please wait...

Tấm gương quan hệ

Tấm gương quan hệ

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM7-V-VIE-S
Quantity

Product Description

7. Tấm gương quan hệ

Quan hệ là tấm gương trong đó chúng ta thấy mình y vậy. Cả đời sống là vận hành trong quan hệ. Ngay cả ẩn sĩ cũng quan hệ với quá khứ, với người quanh hắn. Không có chạy trốn khỏi quan hệ.

Quan hệ luôn ở hiện tại sống động, không phải quá khứ chết của ký ức, nhớ lại, thú vui và đau khổ. Quan hệ là tác động bây giờ: quan hệ đúng nghĩa ấy.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Tấm gương quan hệ to your wish list.