Loading... Please wait...

Thiền định

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM6-V-VIE-S
Quantity

Product Description

6. Thiền định

Tâm thiền yên lặng. Không phải yên lặng suy nghĩ có thể tạo ra. Không phải yên lặng buổi chiều tà. Là yên lặng khi suy nghĩ, với mọi hình ảnh, từ ngữ và nhận thức, hoàn toàn dứt bặt.

Thiền định là dạo qua thế giới kiến thức và lìa nó để đi vào cái không biết.

Thiền định là cái không thể tập luyện, như bạn tập luyện vĩ cầm, dương cầm.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Thiền định to your wish list.