Loading... Please wait...

Nhận thức không chọn lựa

Nhận thức không chọn lựa

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM5-V-VIE-S
Quantity

Product Description

5. Nhận thức không chọn lựa

Nhận thức là quan sát im lặng và không chọn lựa cái ‘hiện là’. Trong nhận thức ấy vấn đề tự mở ra và vì vậy được thấu hiểu hoàn toàn.

Khi bạn ý thức hay nhận thức sâu thẳm, không có vận hành vô thức ẩn hay còn thừa. Không có phân chia giữa trong và ngoài.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Nhận thức không chọn lựa to your wish list.