Loading... Please wait...

Thánh thiện

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM4-V-VIE-S
Quantity

Product Description

4. Thánh thiện

Nhiều tôn giáo khắp thế giới nói rằng có một chân lý trường cửu, bất biến, nhưng chỉ tuyên bố về chân lý thì rất ít ý nghĩa. Bạn phải khám phá nó cho chính mình.

Có chăng vật gì suy nghĩ không thể chạm được, và vậy không thể hư hoại, phi thời, vĩnh cửu và thánh thiện?

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Thánh thiện to your wish list.