null
  Loading... Please wait...

Thay đổi

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM2-V-VIE-S
Quantity

Product Description

2. Thay đổi

Trừ khi có cách mạng triệt để trong quan hệ giữa con người, nói về Thượng đế hay kinh sách hoặc quay lại với Vệ đà, Kinh thánh, v.v.., là vô nghĩa.

Chúng ta đòi hỏi thay đổi thế giới, thay đổi xã hội quanh mình, nhưng chúng ta mù tịt, không muốn thay đổi chính mình.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Thay đổi to your wish list.