null
  Loading... Please wait...

Đạo tâm là gì?

Đạo tâm là gì?

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM12-V-VIE-S
Quantity

Product Description

12. Đạo tâm là gì?

Những việc lạ lùng được làm nhân danh tôn giáo. Có những cuộc chiến tranh mà tôn giáo chịu trách nhiệm; người ta bị tra tấn, thiêu đốt, tiêu diệt; bởi niềm tin quan trọng hơn chân lý, giáo điều thiết yếu hơn nhận thức trực tiếp.

Thượng đế không phải gì đó người đặt, hay tạo từ hình ảnh, tham vọng và thất bại của họ, mà là khi trí óc thành thánh thiện liền mở cửa đến điều thánh thiện không thể đo lường. Đó là tôn giáo. Và nó tác động đời sống hàng ngày – lối tôi nói, cách tôi cư xử với người, ứng xử, thái độ, mọi thứ.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Đạo tâm là gì? to your wish list.