null
  Loading... Please wait...

Lìa dòng chảy

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM10-V-VIE-S
Quantity

Product Description

10. Lìa dòng chảy

Chúng ta như cả thế gian. Là dòng sông lớn bất tận. Và khi chết chúng ta như mọi người, trở vào dòng chảy như trước kia, khi chúng ta sống. Nhưng kẻ thấu hiểu mình tận căn, hắn giải quyết mọi vấn đề tâm lý trong hắn, hắn không ở dòng chảy ấy. Hắn đã bước ra.

Chết là bây giờ, khi không có thời gian, khi không có ‘tôi’ trở thành gì, khi không có hoạt động vị kỷ, tư lợi – đều là tiến trình thời gian. Vậy sống và chết luôn cùng nhau. Và bạn không biết vẻ đẹp ấy.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Vendors Other Products

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Lìa dòng chảy to your wish list.