null
  Loading... Please wait...

1. Xung đột

£5.50 (inc Tax) £4.58 (exc Tax)
Code
US97EBM1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

1. Xung đột

Xung đột giữa thực tế và thần thoại. Để thấu hiểu bạn hiện là, thần thoại, lý tưởng, trạng thái ngã dự phóng tương lai, phải dừng lại hoàn toàn.

Hành động của xung đột có năng lực riêng, là phân chia... Nhưng năng lực của nhận thức và hành động là hoàn toàn khác nhau. Và năng lực ấy là năng lực của sáng tạo.

Vượt thần thoại & truyền thống Loạt phim
Vượt Thần thoại và Truyền thống là loạt phim mười hai phần của Trung tâm Krishnamurti Mỹ. Mỗi phần nêu bật một mặt riêng của đời sống và giới thiệu trích đoạn các Buổi nói hay Thảo luận liên quan của Krishnamurti vào thời điểm khác nhau khắp thế giới. Do Evelyn Blau và Michael Mendizza (Thách thức của Thay đổi) Chỉ đạo và Xuất bản, loạt phim giới thiệu rất hay về giáo lý Krishnamurti, đồng thời chuyển tải tầm nhìn, chiều sâu và liên quan thế giới ngày nay.

Series title: Vượt thần thoại & truyền thống

Video Duration: 29 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the 1. Xung đột to your wish list.