null
  Loading... Please wait...

อิทธิพลครอบงำ

อิทธิพลครอบงำ

£44.00 (inc Tax) £36.67 (exc Tax)
Code
BR79T1-4 Q1-2-V-THA-SET
Quantity

Product Description

อะไรจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง

การพูดต่อสาธารณชนครั้งที่ 1 - โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 25 สิงหาคม 2522

เราจะสามารถคิดร่วมกันได้ไหม ว่ามีความจำเป็นอันยิ่งยวดที่จะต้องสร้างสังคมอันดีงาม
เราในฐานะมนุษย์ จะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนในตัวเราเอง
ได้หรือไม่

เพราะเหตุใดฉันจึงยอมรับสภาพที่ถูกกำหนด
เมื่อฉันถูกเงื่อนไขกำหนดอยู่ ฉันจะรับฟังผู้อื่นหรือ
ฉันจะสามารถเฝ้าดูความจริงของสภาพที่ถูกกำหนดของตัวฉัน ได้หรือไม่
ถ้าฉันปฏิเสธอำนาจเหนือและองค์กรที่สร้างขึ้น เพื่อห้อมล้อมอำนาจนั้น อะไรจะเกิดขึ้น

“ความเป็นตัวฉัน” หรือภาพลักษณ์ที่ฉันสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวฉันนั่นเอง ที่ได้รับความเจ็บปวด ใช่ไหม
จิตใจฉันสามารถเป็นอิสระจากภาพลักษณ์นั้น ได้หรือเปล่า

การวิเคราะห์เป็นการแบ่งแยก เพราะในทางจิตใจนั้น ผู้สังเกต คือ สิ่งที่ถูกสังเกต

ความคิดเป็นเครื่องมือ เพื่อก่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องหรือ

การพูดต่อสาธารณชนครั้งที่ 2 - โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 26 สิงหาคม 2522

จิตใจมนุษย์ที่ตระหนักรู้ถึงสภาพที่ถูกกำหนด จะทำให้ตัวมันเองเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่ อย่างลึกซึ้งได้ไหม

เราใช้ประสาทสัมผัสเพียงบางส่วนใช่ไหม หรือเราสามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด
ความสัมพันธ์ระหว่างประสาทสัมผัสและความอยากเป็นเช่นใด
เมื่อใดที่ความคิดครอบงำประสาทสัมผัสและสร้างภาพลักษณ์ เมื่อนั้นความอยากก็เริ่มขึ้น

การเฝ้าสังเกตที่ไม่ได้เป็นเครื่องมือของความคิด มีอยู่จริงหรือ
เราได้พยายามที่จะใช้ระเบียบวินัยจัดการกับความอยาก เพื่อกดข่ม และควบคุมมัน
เมื่อคุณเข้าใจความอยาก มีความพยายามอยู่หรือ
คุณไม่สามารถรักได้โดยใช้ความพยายาม คุณทำได้หรือ

การพบปะเพื่อ ถาม-ตอบ ครั้งที่ 1

โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 28 สิงหาคม 2522

คำถาม 1: เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระจากบทบาทที่มีตัวตนเป็นศูนย์กลาง ตัวตนที่แท้จริง ที่แยกแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยตัวมันเอง มีอยู่จริงหรือ

คำถาม 2: การฝึกโยคะช่วยทำให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือไม่ จริงหรือที่โยคะสามารถปลุกพลังงานที่อยู่ลึกลงไป ที่เรียกว่ากุณฑาลิณีให้ตื่นขึ้น

คำถาม 3: มนุษย์สามารถที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในชีวิตนี้หรือเปล่า

คำถาม 4: อารมณ์เป็นพลังแรงกล้า การยึดติดของเรานั้นมีพลังแรง การเฝ้าดูจะลดพลังแรงและอำนาจของอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไร

คำถาม 5: ในเมื่อคำถามนั้นเราสัมผัสได้อย่างลึกซึ้ง แต่เหตุใด จิตใจจึงพร้อมอยู่เสมอที่จะยอมรับคำตอบอันไร้สาระ

การพบปะเพื่อ ถาม-ตอบ ครั้งที่ 2

โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 30 สิงหาคม 2522

คำถาม 1: ผู้พูดกล่าวว่าการไปทำงานทุกวัน เปรียบเสมือนการถูกจำคุกอันเหลือทน ดังนั้น คำสอนของ กฤษณมูรติจึงมีไว้สำหรับคนไม่กี่คนเท่านั้นหรือ

คำถาม 2: การประจักษ์แจ้งเป็นการรู้ขึ้นเองในใจไม่ใช่หรือ คุณจะอธิบายเกี่ยวกับความแจ่มแจ้งในทันทีทันใดที่เกิดขึ้นกับเราบางคนได้หรือไม่ การประจักษ์แจ้งที่คุณพูดถึงหมายความว่าอย่างไร มันเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ หรือมันสามารถเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถาม 3: คุณกล่าวว่าองค์กรต่างๆ จะไม่ช่วยมนุษย์ให้ค้นพบสิ่งที่ชาวคริสต์เรียกว่าการช่วยให้พ้นบาปแล้วเพราะเหตุใดคุณจึงตั้งองค์กรของคุณเองขึ้น

คำถาม 4: กามรมณ์ ไปด้วยกันไม่ได้กับชีวิตทางศาสนาใช่ไหม ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีบทบาทอย่างไรในการแสวงหาทางจิตวิญญาณ

คำถาม 5: ความคิดสามารถตระหนักรู้ตัวมันเองในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นได้ไหม หรือการตระหนักรู้เกิดขึ้นตามหลังความคิด จิตสำนึกสามารถตระหนักรู้เนื้อหาทั้งหมดของมันเองได้หรือไม่

คำถาม 6: ผมได้พยายามทำสมาธิ อดอาหาร และใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว แต่สิ่งเหล่านี้ก็สูญเปล่า มีสักอย่างไหม หรือสักสภาวะไหม ที่จะจบสิ้นการแสวงหาและความสับสนของผม

“พรุ่งนี้” คือ รากเหง้าของความกลัว

การพูดต่อสาธารณชนครั้งที่ 3 - โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 1 กันยายน 2522

จิตใจไม่ยินยอม ไม่พร้อมที่จะเฝ้าดูความกลัว ไม่ใช่หรือ
คุณจะสามารถเฝ้าสังเกตความกลัวในขณะที่มันเกิดขึ้น ได้ไหม
คุณแยกแตกต่างจากความกลัวหรือเปล่า

ในการเฝ้าสังเกต มีแต่เพียงการรับรู้อันบริสุทธิ์ ที่ปราศจากการตีความโดยความคิด ไม่ใช่หรือ

ความกลัวคืออะไร เมื่อปราศจากคำว่า “ความกลัว”
ความคิดซึ่งคือกาลเวลา เป็นรากเหง้าของความกลัวใช่ไหม

ความสุขเพลิดเพลินเป็นของส่วนตัว นั่นเป็นเหตุที่ทำให้เราไขว่คว้าหามันใช่หรือไม่
เพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรมีความสุขเพลิดเพลิน
ความสุขเพลิดเพลินอาจเป็นสาเหตุของการปลีกแยกตัว

คุณสามารถจบสิ้นการยึดติดโดยสมัครใจได้หรือไม่
ในการจบสิ้น มีการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหม่หมดหรือไม่
ความตายคืออะไร

ความเป็นนิรันดร์ หมายถึงพ้นไปจากกาลเวลา

สิ่งที่คงอยู่อย่างถาวร ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไป มีอยู่หรือ

การพูดต่อสาธารณชนครั้งที่ 4 - โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 2 กันยายน 2522

ความหมายของชีวิตคืออะไร
อะไรบางอย่างที่พ้นไปจากกาลเวลา พ้นไปจากความทรงจำอันหนักอึ้ง มีอยู่หรือ

เพื่อค้นหาอะไรบางอย่างซึ่งอยู่เหนือกาลเวลา คุณจำเป็นต้องเป็นอิสระจากปัญหาต่างๆ ไม่ใช่หรือ
ปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อไม่เข้าใจความสัมพันธ์ ไม่ใช่หรือ

จิตใจสามารถสังเกตความจริง โดยปราศจากทิศทางได้หรือไม่
ในการสังเกตเช่นนั้น จิตใจได้รวบรวมพลังงานทั้งหมดของมันใช่ไหม

ความอยาก ความต้องการให้ได้อะไรบางอย่าง อยู่ในขอบเขตของกาลเวลา สมาธิคือการสิ้นสุดแห่งกาลเวลา
ในสภาวะสมาธิ ความพยายามมีบทบาทบ้างไหม

การแสวงหาทั้งหมดจะจบสิ้นลงได้ไหม

Find Similar Products by Category

Click the button below to add the อิทธิพลครอบงำ to your wish list.