null
  Loading... Please wait...

อะไรจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง

อะไรจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79T1-V-THA-S
Quantity

Product Description

การพูดต่อสาธารณชนครั้งที่ 1 - โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 25 สิงหาคม 2522

เราจะสามารถคิดร่วมกันได้ไหม ว่ามีความจำเป็นอันยิ่งยวดที่จะต้องสร้างสังคมอันดีงาม
เราในฐานะมนุษย์ จะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนในตัวเราเอง
ได้หรือไม่

เพราะเหตุใดฉันจึงยอมรับสภาพที่ถูกกำหนด
เมื่อฉันถูกเงื่อนไขกำหนดอยู่ ฉันจะรับฟังผู้อื่นหรือ
ฉันจะสามารถเฝ้าดูความจริงของสภาพที่ถูกกำหนดของตัวฉัน ได้หรือไม่
ถ้าฉันปฏิเสธอำนาจเหนือและองค์กรที่สร้างขึ้น เพื่อห้อมล้อมอำนาจนั้น อะไรจะเกิดขึ้น

“ความเป็นตัวฉัน” หรือภาพลักษณ์ที่ฉันสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวฉันนั่นเอง ที่ได้รับความเจ็บปวด ใช่ไหม
จิตใจฉันสามารถเป็นอิสระจากภาพลักษณ์นั้น ได้หรือเปล่า

การวิเคราะห์เป็นการแบ่งแยก เพราะในทางจิตใจนั้น ผู้สังเกต คือ สิ่งที่ถูกสังเกต

Series title: อิทธิพลครอบงำ

Video Duration: 66 minutes

Vendors Other Products

Click the button below to add the อะไรจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง to your wish list.