null
  Loading... Please wait...

ความคิดเป็นเครื่องมือ เพื่อก่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องหรือ

ความคิดเป็นเครื่องมือ เพื่อก่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องหรือ

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79T2-V-THA-S
Quantity

Product Description

การพูดต่อสาธารณชนครั้งที่ 2 - โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 26 สิงหาคม 2522

จิตใจมนุษย์ที่ตระหนักรู้ถึงสภาพที่ถูกกำหนด จะทำให้ตัวมันเองเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่ อย่างลึกซึ้งได้ไหม

เราใช้ประสาทสัมผัสเพียงบางส่วนใช่ไหม หรือเราสามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด
ความสัมพันธ์ระหว่างประสาทสัมผัสและความอยากเป็นเช่นใด
เมื่อใดที่ความคิดครอบงำประสาทสัมผัสและสร้างภาพลักษณ์ เมื่อนั้นความอยากก็เริ่มขึ้น

การเฝ้าสังเกตที่ไม่ได้เป็นเครื่องมือของความคิด มีอยู่จริงหรือ
เราได้พยายามที่จะใช้ระเบียบวินัยจัดการกับความอยาก เพื่อกดข่ม และควบคุมมัน
เมื่อคุณเข้าใจความอยาก มีความพยายามอยู่หรือ
คุณไม่สามารถรักได้โดยใช้ความพยายาม คุณทำได้หรือ

Series title: อิทธิพลครอบงำ

Video Duration: 65 minutes

Vendors Other Products

Click the button below to add the ความคิดเป็นเครื่องมือ เพื่อก่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องหรือ to your wish list.