null
  Loading... Please wait...

การพบปะเพื่อ ถาม-ตอบ ครั้งที่ 1

การพบปะเพื่อ ถาม-ตอบ ครั้งที่ 1

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR79Q1-V-THA-S
Quantity

Product Description

โรงเรียนบร็อกวู้ด พาร์ค สหราชอาณาจักร - 28 สิงหาคม 2522

คำถาม 1: เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระจากบทบาทที่มีตัวตนเป็นศูนย์กลาง ตัวตนที่แท้จริง ที่แยกแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยตัวมันเอง มีอยู่จริงหรือ

คำถาม 2: การฝึกโยคะช่วยทำให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือไม่ จริงหรือที่โยคะสามารถปลุกพลังงานที่อยู่ลึกลงไป ที่เรียกว่ากุณฑาลิณีให้ตื่นขึ้น

คำถาม 3: มนุษย์สามารถที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในชีวิตนี้หรือเปล่า

คำถาม 4: อารมณ์เป็นพลังแรงกล้า การยึดติดของเรานั้นมีพลังแรง การเฝ้าดูจะลดพลังแรงและอำนาจของอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไร

คำถาม 5: ในเมื่อคำถามนั้นเราสัมผัสได้อย่างลึกซึ้ง แต่เหตุใด จิตใจจึงพร้อมอยู่เสมอที่จะยอมรับคำตอบอันไร้สาระ

Series title: อิทธิพลครอบงำ

Video Duration: 75 minutes

Vendors Other Products

Click the button below to add the การพบปะเพื่อ ถาม-ตอบ ครั้งที่ 1 to your wish list.